Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!

„Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” to prozdrowotny, partnerski program skierowany do osób w wieku przedemerytalnym, którzy pozostają aktywni zawodowo, zmagają się z problemem układu kostno-stawowego oraz mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego.

Program ma na celu maksymalne ograniczenie skutków choroby u kobiet w wieku 50-59lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 latam którzy spełniają warunki projektu.

Projekt „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” skierowany jest do 4.9tyś mieszkańców Wielkopolski.

W finalnym efekcie projekt przyczyni się do znacznego polepszenia zdrowia wśród uczestników programu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!”, powiększenia wiedzy z zakresu walczenia z następstwami choroby narządu ruchu, a także zdobycia umiejętności z zakresu aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Projekt realizowany przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., Akademię Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu i Fundację Medycyna i Sztuka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Okres Realizacji Projektu: od dnia 01.10.2018 do dnia 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 14 648 699,69 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 12 451 394,73 zł

Rehabilitacja dla Ciebie


Rejestracja