Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej

Fizjoterapia

Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

W ramach swoich usług fizjoterapeutycznych posiadamy kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.
Podczas wizyty fizjoterapeutycznej pacjentowi oferujemy różnego rodzaju zabiegi z zakresu terapii manualnej, metod specjalnych, kinezyterapii.

W swojej pracy z pacjentem wykorzystujemy takie metody i techniki jak:

 • Metodę Cyriaxa,
 • Metodę Mulligana,
 • Metodę McKeziego,
 • Pilates
 • Mikrokinezyterapię
 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
 • Metodę Bobath
 • Pinoterapię
 • Flossing
 • Techniki Energizacj Mięśni
 • Masaż Głęboki
 • cały zakres ćwiczeń z zakresu Kinezyterapii

Nasi Fizjoterapeuci cały czas podnoszą swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych.

Kiedy umówić się na wizytę z Fizjoterapeutą?

 • Gdy odczuwasz napięcie w układzie mięśniowo-szkieletowym, jesteś po dużym wysiłku fizycznym lub przed ważnymi zawodami, jesteś przed planowanym zabiegiem ortopedycznym, chirurgicznym i chcesz przygotować swoje ciało do szybkiego powrotu do pełnej sprawności po zabiegu
 • Gdy masz wadę postawy, przeciążeniowe bóle stawów obwodowych i kręgosłupa
 • Gdy jesteś po kontuzji (skręceniu, zwichnięciu stawu lub naderwaniu mięśnia)
 • Gdy jesteś po zabiegu (endoprotezoplastyce stawu, artroskopii, rekonstrukcji więzadeł )
 • Gdy masz ograniczony ruch w stawie w wyniku np. „zamrożenia barku”
 
 Możesz umówić się na wizytę : Maciej Szymanek

Fizjoterapia funkcjonalna: neurologiczna/ dziecięca

To przywrócenie maksymalnej sprawności pacjenta w czynnościach, które musi lub lubi wykonywać każdego dnia, poprzez wykonywanie min. wzorców ruchowych. Utrzymanie lub odzyskanie sprawności jest konieczne do dobrego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, zawodowym, społecznym. Funkcja najczęściej jest pośledzona w wyniku przebytej kontuzji czy uszkodzenia wynikającego ze przebytych lub postępujących schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (udar, stwardnienie zanikowe boczne SLA, stwardnienie rozsiane SM czy choroba Parkinsona). Powinno być prowadzone nie tylko w gabinecie fizjoterapeutycznym ale również w przestrzeni domowej lub miejskiej: takiej jak park, las, ulica. Powinno aranżować sytuacje codzienne takie jak wsiadanie/wysiadanie do samochodu, czy wchodzenie/wychodzenie do środków komunikacji miejskiej, wchodzenie po schodach do sklepu itp.

Terapia najczęściej dotyczy:

1. przywrócenie/poprawa funkcji kończyny górnej,
2. przywrócenie/ poprawa funkcji kończyn dolnej,
3. poprawa postawy i lokomocji,
4. przywrócenie/poprawa funkcji poznawczych.

Podczas pracy terapeuta korzysta z nowoczesnych form terapii z wykorzystaniem:

 • metod i technik fizjoterapeutycznych ukierunkowanych na poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej (np.metody neurorozwojowe jak: PNF, Bobath, Vojta, SI)
 • zastępczego sprzężenia zwrotnego tzw. biofeedback’u dla poprawy funkcji motorycznych kończyny górnej, dolnej, postawy i chodu oraz funkcji poznawczych
 • treningu koordynacji
 

Kiedy umawiamy się z fizjoterapeutą neurologicznym/dziecięcym?

 • Gdy jesteś po udarze mózgu, masz SM, chorobę Parkinson, SLA lub inne schorzenia nerwowo-mięśniowe
 • Gdy pojawia się problem u twojego dziecka z zbyt małym lub zbyt dużym napięciem nerwowo-mięśniowym, dziecko nie siedzi, ma problemy z czworakowaniem, jest nadmiernie pobudzone lub odwrotnie wyciszone
 • Gdy jest już starsze ma problemy ze skupieniem się, nie lubi wielu rzeczy, ma problemy z trzymaniem długopisu i pisaniem
 

Możesz umówić się na wizytę : Magdalena GoliwąsKarolina SiedlaczekWeronika Wróblewska