Prowadzący
dr Marcin Grześkowiak
Data
24-25.09.2022
Czas trwania kursu
19 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników
9 - 12 osób
Cena
1 400 zł

Ultrasonografia w fizjoterapii – zaawansowana ultrasonografia w patologiach mięśniowo-szkieletowych

Moduł II
dr Marcin Grześkowiak 710px
Opis Kursu

Celem dwudniowego kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu ultrasonografii mięśniowo-szkieletowej w fizjoterapii.

Podczas kursu zostaną zaprezentowane nowe, a także przypomniane podstawowe pozycje sondy ultrasonograficznej. Dodatkowo zostaną zaprezentowane wybrane patologie oraz dysfunkcje w obrębie poszczególny segmentów kończyny górnej oraz dolnej. Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich fizjoterapeutów, którzy planują pracować z dysfunkcjami układu ruchu o podłożu ortopedyczno-traumatologicznym, i którzy pragną udoskonalić dotychczas nabyte oraz zdobyć nowe umiejętności z zakresu ultrasonografii.

Wymagania
wstępne

W kursie mogą wziąć udział studenci fizjoterapii od 2 roku wzwyż oraz osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub magistra fizjoterapii.

Dodatkowym warunkiem jest, udokumentowane odpowiednim certyfikatem, posiadanie podstawowych informacji oraz umiejętności z ultrasonografii mięśniowo-szkieletowej.

Efekty
kształcenia

1. W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

  • użyteczność i rzetelność USG w wykrywaniu różnych dysfunkcji i patologii układu ruchu
  • cechy charakterystyczne różnych patologii struktur układu ruchu w obrazie USG
  • dysfunkcje i patologie struktur układu ruchu w obrębie kończyny górnej oraz dolnej

 

2. W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać dysfunkcje i uszkodzenie różnych struktur układu ruchu widocznych w obrazie USG
  • wykonywać rozszerzone badanie ultrasonograficzne poszczególnych okolic kończyny górnej oraz dolnej (staw ramienny, staw łokciowy, staw nadgarstkowy, staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowy)
  • wykonywać pomiary morfometryczne różnych struktur układu ruchu

 

3. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik będzie potrafił:

  • korzystać z obiektywnych źródeł informacji
  • wykonywać czynności zawodowe, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej
Program kursu
Dzień I
09:00 – 09:15
Powitanie uczestników
09:15 – 09:45
Wykład 1: Patologia, technika badania i nieprawidłowy obraz USG struktur stawu ramiennego, ramienia i obręczy barkowej
09:45 – 10:15
Pokaz 1: Badanie ultrasonograficzne struktur stawu ramiennego, ramienia i obręczy barkowej
10:15 – 11:15
Praktyka 1: Samodzielne badanie ultrasonograficzne struktur stawu ramiennego, ramienia i obręczy barkowej
11:15 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Wykład 2: Patologia, technika badania i nieprawidłowy obraz USG struktur stawu łokciowego oraz przedramienia
12:00 - 12:30
Pokaz 2: Badanie ultrasonograficzne struktur stawu łokciowego oraz przedramienia
12:30 - 13:30
Praktyka 2: Samodzielne badanie ultrasonograficzne struktur stawu łokciowego oraz przedramienia
13:30 - 14:00
Wykład 3: Patologia, technika badania i nieprawidłowy obraz USG struktur stawu nadgarstkowego oraz ręki
14:00-15:00
Przerwa obiadowa
15:00 - 15:30
Pokaz 3: Badanie ultrasonograficzne struktur stawu nadgarstkowego oraz ręki
15:30 - 16:30
Praktyka 3: Samodzielne badanie ultrasonograficzne struktur stawu łokciowego
16:30 - 17:00
Wykład 4: Patologia, technika badania i nieprawidłowy obraz USG struktur stawu biodrowego oraz uda
Podsumowanie i zakończenie dnia 1
Dzień II
09:00 - 09:30
Pokaz 4: Badanie ultrasonograficzne struktur stawu biodrowego oraz uda
09:30 - 10:30
Praktyka 4: Samodzielne badanie ultrasonograficzne struktur stawu biodrowego oraz uda
10:30 - 11:00
Wykład 5: Patologia, technika badania i nieprawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego oraz podudzia
11:00 - 11:30
Pokaz 5: Badanie ultrasonograficzne struktur stawu kolanowego oraz podudzia
11:30 - 12:30
Praktyka 5: Samodzielne badanie ultrasonograficzne struktur stawu kolanowego oraz podudzia
12:30 - 12:45
Przerwa kawowa
12:45 - 13:15
Wykład 6: Patologia, technika badania i nieprawidłowy obraz USG struktur stawu skokowego oraz stopy
13:15 - 13:45
Pokaz 6: Badanie ultrasonograficzne struktur stawu skokowego oraz stopy
13:45 - 14:45
Praktyka 6: Samodzielne badanie ultrasonograficzne struktur stawu skokowego oraz stopy
Podsumowanie dnia 2, rozdanie dyplomów i zakończenie kursu
Ultrasonografia w fizjoterapii – zaawansowana ultrasonografia w patologiach mięśniowo-szkieletowych
Zapisz się na kurs
już teraz!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rejestracja