Prowadzący
dr Marcin Grześkowiak
Prowadzący
dr hab. prof. AWF Dawid Łochyńśki
Data
19-20.11.2022
Czas trwania kursu
19 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników
9 - 12 osób
Cena
1 600 zł

Ultrasonografia w fizjoterapii uroginekologicznej
kompleks lędźwiowo-miedniczny

Opis Kursu

Celem dwudniowego kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu ultrasonografii mięśniowo-szkieletowej w fizjoterapii. Podczas kursu zostaną zaprezentowane pozycje sondy umożlwiające ocenę struktur przedniej, bocznej oraz tylnej ściany brzucha, a także przezbrzuszną ocenę struktur dna miednicy. Dodatkowo zostaną również omówione zagadnienia teoretyczne związane z anatomią, fizjologią oraz patologią w obrębie kompleksu lędźwiowo-miedniczego. Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich fizjoterapeutów, którzy planują pracować z dysfunkcjami uroginekologicznymi i bólami lędźwiowo-krzyżowymi.

Wymagania
wstępne

W kursie mogą wziąć udział studenci fizjoterapii od 2 roku wzwyż oraz osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub magistra fizjoterapii.

Efekty
kształcenia

1. W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

  • różnice między ultrasonografią medyczną i rehabilitacyjną
  • podstawowe zasady fizyki leżące u podstaw obrazowania ultrasonograficznego
  • zasady bezpieczeństwa i zasady tzw. minimalnego oddziaływania szkodliwego dotyczące obrazowania ultrasonograficznego
  • cechy charakterystyczne dla stanu fizjologicznego oraz patologicznego w obrębie przedniej i bocznej ściany brzucha, dna miednicy oraz kompleksu lędźwiowo-krzyżowego

2. W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

  • wykonywać badanie ultrasonograficzne kresy białej w celu dokonania pomiarów stopnia rozdzielenia blaszek mięśnia prostego brzucha
  • dokonywać pomiarów grubości  mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, mięśnia wielodzielnego i wypieracza pęcherza moczowego w stanie ich relaksacji i skurczu
  • generować, odczytywać i interpretować sonogramy podstawy pęcherza moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, prostego brzucha, mięśnia wielodzielnego, 
  • włączyć ultrasonografie rehabilitacyjne w proces ewaluacji i tworzenia protokołów usprawniania pacjentów z dysfunkcjami  lędźwiowo-miedniczymi

3. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik będzie potrafił:

  • korzystać z obiektywnych źródeł informacji
  • wykonywać czynności zawodowe, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej
Program kursu
Podstawy ultrasonografii
4 godziny
Zakres wykorzystania USG w praktyce zawodowej fizjoterapeuty; podstawy fizyczne ultradźwięków, budowa aparatu ultrasonograficznego i charakterystyka jego funkcje
Ultrasonografia przedniej ściany brzucha
2 godziny
Podstawy anatomii ogólnej, fizjologii i patologii przedniej ściany brzucha; badanie ultrasonograficzne przedniej ściany brzucha
Ultrasonografia bocznej ściany brzucha
3 godziny
Podstawy anatomii ogólnej, fizjologii i patologii bocznej ściany brzucha; badanie ultrasonograficzne bocznej ściany brzucha
Ultrasonografia dna miednicy
4 godziny
Podstawy anatomii, fizjologii i patologii struktur dna miednicy; badanie
ultrasonograficzne struktur dna miednicy
Ultrasonografia kompleksu lędźwiowo-krzyżowego
5 godzin
Podstawy anatomii, fizjologii i patologii kompleksu lędźwiowo-krzyżowego;
badanie ultrasonograficzne dna miednicy
Ultrasonografia w fizjoterapii uroginekologicznej
kompleks lędźwiowo-miedniczny
Zapisz się na kurs
już teraz!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rejestracja