Zabiegi fizykoterapeutyczne

Zabiegi fizykalne to cała paleta oddziaływań, które działają przeciwzapalnie na tkankę miękką, stawy i tkankę okołostawową w stanach przewlekłych i podostrych.
Wykorzystujemy m.in.:

  • Elektroterapię – jest to dział lecznictwa fizykalnego, w którym do celów leczniczych wykorzystuje się prąd elektryczny. W elektrolecznictwie stosujemy prąd stały lub prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.
  • Światłolecznictwo – jest metodą leczenia wykorzystującą wpływ biologiczny części promieniowania elektromagnetycznego zawartego pomiędzy 15 000 a 200 nm.  Jedynie część promieniowania w  zakresie o dł . fali 750-400 nm  wywołuje u człowieka wrażenie światła. Jednak większa część  promieniowania mieszcząca się pomiędzy 15 000 a 750 nm to promieniowanie podczerwone IR .
  • Wodolecznictwo – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
  • Termoterapię – W przypadku zabiegów dostarczających do organizmu ciepło nazywana jest ciepłolecznictwem, lub jeśli stosowane zabiegi powodują odebranie ciepła organizmowi nazywana jest zimnolecznictwem, którego szczególną formą jest krioterapia, czyli zabiegi lecznicze z zastosowaniem temperatury poniżej 0 °C. Pomimo różnic zabiegi termoterapii mają wspólny efekt biologiczny, zmniejszeniem nasilenia bólu, rozluźnieniem mięśni, w przypadkach ostrych odczynów zapalnych leczenie zimnem hamuje ten odczyn, w przypadkach przewlekłych procesów zapalnych efekt ten uzyskuje się ciepłolecznictwem.
  • Inne zabiegi, takie ja: sucha kąpiel w CO2 polega na przebywaniu w komorze do suchych kąpieli z bezwodnikiem kwasu węglowego. Zabieg trwa od 10 do 20 minut i stosowany jest 2-3 w tygodniu. Dwutlenek węgla wchłaniany przez skórę wywiera silne działanie rozszerzające na naczynia krwionośne mimo nie zdejmowania odzieży wierzchniej. W czasie tego zabiegu zwiększ się mikrokrążenie co powoduje miedzy innymi spadek ciśnienia krwi, zarówno normalnego jak i podwyższonego chorobowo. Wskazania do stosowania terapii: nadciśnienie, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe, urazy, rany oraz poparzenia, nerwice, bezsenność, miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma, osteoporoza, relaksacja i regeneracja, obrzęki limfatyczne, zaburzenia hormonalne.
  • Ultradźwięki

Masaż to zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym odkształcaniu tkanek.
Może mieć cele leczniczerelaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku.

W leczeniu fizjoterapetycznym, którego celem nadrzędnym jest poprawa funkcjonalna pacjenta, fizykoterapia pełni rolę pomocniczą, dlatego rzadko stosuje się ją jako zabieg podstawowy, ale w połączeniu z usprawnianiem kinezyterapeutycznym, osteopatycznym, funkcjonalnym pełni znaczącą rolę. Przygotowuje struktury nerwowo-mięśniowe pacjenta do ruchu ale również wspomaga poprzez działanie:

  • przeciwzapalne,
  • rozluźniające,
  • rozgrzewające oraz łagodzące ból
 

Możesz umówić się na wizytę : Karolina Siedlaczyk, Viktoria BabyakKatarzyna Szymańska