fizjoterapeuta

mgr Michał Padrok

Wykształcenie:

2017 – 2019 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii , Poznań
magister , Fizjoterapia

2006 – 2009 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii , Poznań licencjat, Fizjoterapia

2004 – 2006 Medyczne Studium Zawodowe, Poznań technik masażysta


Kursy:

2016 Metoda McKenzie – Moduł B, Instytut McKenziego, Poznań

2016 Proprioceptive Neuromuscular Facilitation-Basic, Część II, Centrum Szkoleń “Top School”, Biały Kościół

2016 Proprioceptive Neuromuscular Facilitation-Basic, Część I, Centrum Szkoleń “Top School”, Biały Kościół

2016 Metoda McKenzie – Moduł A, Instytut McKenziego, Poznań

2015 Mulligan Concept – Moduł A i B, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio, Warszawa

Doświadczenie:

2015 – obecnie Fizjoterapeuta
Reha-Salvus Gabinet Rehabilitacyjny, Poznań, Działalność gospodarcza – właściciel

2010 – obecnie Fizjoterapeuta
POSUM – Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych , Poznań
• rehabilitacja ambulatoryjna: kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna
• rehabilitacja domowa

2006 – 2008 Rehabilitant
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Warsztaty Terapii Zajęciowej “Pawełek”, Owińska rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Certyfikaty:

Zaświadczenie – Prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 17673 stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 150/955/I KRF z dnia 1 marca 2018r.

Zaświadczenie KIF o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-222142-20191127

Zainteresowania:

Terapia manualna, rehabilitacja neurologiczna, ergonomia pracy