Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej

fizjoterapeuta

Mgr Hubert Wawrocki

Wyksztalcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
kierunek fizjoterapia

2001 – 2006

Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

1997 – 2001

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie

1989 – 1997

Doświadczenie Zawodowe:

Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej, Suchy Las, ul. Kręta 19
10.2019 – obecnie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mogileńska 42
magister fizjoterapii
04.2006 – obecnie

Kursy i szkolenia:

2021 – postępowanie terapeutyczne w przewlekłej hemiplegii

2007 – kurs podstawowy koncepcji PNF (Prioprioceptive Neuromuscular facilitation)

2003 – kurs masażu klasycznego

Zainteresowania:

pogłębianie swojej wiedzy w zakresie rehabilitacji, sport, wędkarstwo, brydż.