Asystent fizjoterapety, stażysta

lic. Viktoria Babyak

Wykształcenie:

2020 – obecnie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, fizjoterapia, 1 rok studiów, niestacjonarne.

2013 – 2017 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, fizjoterapia, studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskany tytuł: licencjat

Kursy:

2021 Ocena Funkcjonalna i Rehabilitacja kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu

2021 Zasady funkcjonalnej oceny i terapii w urazach stawu kolanowego

Wolontariat:

2015 Uczestnictwo w Konferencji „Krok za krokiem do uczestnictwa”, w Ramach Projektu „Od pacjenta do obywatela-promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF”.

Wolontariusz na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”.

Cele: 

Potrzeba rozwoju, ukończenia studiów magisterskich, zdobywania wiedzy o najnowszych badaniach medycznych.