fizjoterapeuta, konsultant w projekcie

dr n. o zdr. Magdalena Goliwąs

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunku Fizjoterapia.

W roku 2015 obroniła rozprawę doktorską pt.: „Wpływ stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną u pacjentów w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu” i uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Obecnie jest nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz fizjoterapeutką. Jest współautorem dwóch programów zdrowotnych wdrażanych na obszarze całej Wielkopolski: Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej oraz Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu. Obszarem jej szczególnych zainteresowań naukowych jest rehabilitacja pacjenta ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz ze schorzeniami narządu ruchu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych. Jest aktywnym uczestnikiem licznych konferencji naukowych. Swoje doświadczenia zdobywa jako uczestnik kursów i szkoleń, min:

 • System C-Eye – wspieranie oceny stanu świadomości osób doświadczonych uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oraz programowanie neurorehabilitacji”.
 • Osteopatyczne podejście do problemów pacjenta z deficytem neurologicznym”, 2019.
 • “Terapia funkcjonalna pacjentów z deficytem ruchowym” Termin: dnia 18 stycznia 2017 roku.
 • „Osteopatyczne podejście do kości krzyżowej i miednicy” dla studentów 2016r.
 • Seminarium Mikrokinezyterapii część B, C, termin: 14-16.02.2015r., Kraków,
 • Seminarium Mikrokinezyteraoii część A, termin: 1-3.09.2014r., Kraków,
 • „Stymulacja procesu gojenia, koordynacji ruchowej, propriocepcji przy zastosowaniu połączonej terapii CPM i CAM po urazach, zabiegach i operacjach kończyn”
 • Kurs Podstawowy „ Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg Koncepci Bobath” uznany przez IBITA Kraków
 • Course Certificate podstawowy w koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Poznań
 • Zaświadczenie uprawniające do wykonania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu (2007r)
 • Szkolenie pt.: Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (2006r)
 • Szkolenie pt.: Techniki Aktywnego Rozluźniania (2006r)
 • Szkolenie Pilates, Głęboka Stabilizacja Kręgosłupa (2006r)
 • Szkolenie pt.: Techniki Energizacji Mięśni cz.1 i 2 (2005r i 2006r)
 • Szkolenie: „Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym w oparciu o koncepcję Bobath i inne techniki fizjoterapeutyczne.” (2004r)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako fizjoterapeuta

 • prowadząc własną działalność – Neurofit, rehabilitacja neurologiczna
 • w Dziennym Domu Opieki „Senior-Wigor” – Luboń;
 • Od IV 2005r. do IX 2015r. – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ ul. Mogileńska 42 w Poznaniu, fizjoterapeuta.