Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu jest zespołem klinicznym, charakteryzującym się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a niekiedy również uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny lub prowadzą do śmierci i nie mają przyczyny innej niż naczyniowa. Tak definiowany jest udar mózgu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO- World Health Organization). Stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wczesnej […]