Rehabilitacja po Covid-19

Rehabilitacja po Covid-19 – charakteryzacja, przebieg i skutki W ciągu minionego roku zdążyliśmy się już zapoznać ze skutkami koronawirusa i jego wpływem na zdrowie. Lekarze alarmują, że coraz więcej osób, nawet po łagodnie przebytej chorobie, zgłasza problemy zdrowotne po wyjściu z infekcji. Covid-19 dotyka każdego, bez względu na wiek, stan zdrowia, jak i przebytą chorobę. […]

Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu jest zespołem klinicznym, charakteryzującym się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a niekiedy również uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny lub prowadzą do śmierci i nie mają przyczyny innej niż naczyniowa. Tak definiowany jest udar mózgu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO- World Health Organization). Stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wczesnej […]